TÜRKİYE’DE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN PARA ALAN SİVİL TOPLU

TÜRKİYE’DE AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN PARA ALAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

 

Propaganda

Bir öğretiyi, düşünceyi, inancı, siyasi görüşü başkalarına tanıtma, benimsetme ve yayma amacıyla, her tür iletişim aracı kullanılarak sözle ve yazıyla yapılan tüm eylemlere, propaganda denilir.

Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, propaganda tek yanlıdır.

Propaganda, 2.Dünya Savaşı öncesi ve sırasında Almanya’da Naziler tarafından çok korkunç bir silah olarak kullanılmıştır. Kendisi müthiş bir konuşmacı ve usta bir propagandacı olan Hitler, faşist hükümetinde bir de Propaganda Bakanlığı kurmuş, başına çok zeki ve yetenekli Dr.Joseph Goebbels’i getirmişti. Tarihçiler, Almanya’da Faşizmin yayılıp güçlenmesinde Hitler’den sonra en büyük rolü oynamış kişi olarak Goebbels’i göstermektedirler.

Tüm iletişim araçlarını, sinemalar, tiyatrolar ve sanat sergileri de dâhil tekeline geçiren Goebbels, propagandasını şu temel ilke üzerine kurmuştu:

 

“Eğer bir yalan, uzun bir süre yeterince tekrarlanırsa, sonunda o yalan bir gerçekmiş gibi algılanır”.

 

Propagandanın, sürekli olarak yalan söyleme sanatı olduğunu çok iyi bilen Goebbels, yalan uydururken de şeytanca bir yol izlemiştir: Tamamı yalana dayalı bir propaganda asla yapmamıştır! Hep, söylediği büyük yalanların arasına bazı küçük doğruları da serpiştirmiştir! Böylece, dinleyicilerini ve izleyicilerini çok daha kolay kandırıp aldatmıştır!

Avrupa Birliği (AB) projesinin mimarları da, yaptıkları propagandada, Goebbels’i kendilerine örnek almışlardır. Günümüz AB propagandacıları da tıpkı Goebbels gibi, büyük yalanların arasına birkaç doğru sıkıştırarak kitleleri aldatmayı, kandırmayı hedeflemişlerdir.

AB propagandacıları, faşist Goebbels yöntemiyle propaganda yaparken, para musluklarını da sonuna kadar açmışlardır. Her yıl AB bütçesinden milyarlarca Avro, Avrupa’da AB propagandası için harcanmaktadır. Avrupa’da her yıl milyarlarca Avroyu propagandası için harcayan AB, Türkiye’de de, özellikle 1995 yılından beri, propaganda amacıyla her yıl milyonlarca Avro dağıtmaktadır.

Türkiye’de hangi kuruluşların AB’den ne zaman, hangi gerekçeyle, ne kadar para almış olduğu bugüne kadar hiçbir yerde derli toplu bir şekilde yazılmamış, açıklanmamıştır. AB’den ‘Hibe’ adı altında alınan karşılıksız paralarla yapılan projelerle ilgili olarak 8.241 haber medya organlarında yer almış, birkaçı hariç tamamında alınan paraların miktarı dahi belirtilmemiştir! 8.241 haberin tamamında, AB’ye övgüler dizilmiş, coşkulu söyleşiler yapılmış, parlak fotoğraflar basılmış, ama AB’den gelen paraların miktarına hiç değinilmemiş, bu paraların neden karşılıksız verildiği asla sorgulanmamıştır! Medyanın tek yanlı AB propaganda bombardımanı altında kalan Türk halkı, AB’den Sivil Toplum Örgütü adı verilen hangi tüzel kişilerin karşılıksız kaç para aldığını ve bu paraların nerelere gittiğini öğrenememiştir.

İşte şimdi sizler, AB’den para almış 315 Sivil Toplum Örgütünün adını, ne kadar parayı ne zaman hangi gerekçelerle almış olduklarını Türkiye’de ilk kez, burada okuyup öğreneceksiniz. Listeyi okumaya başlamadan önce, bir noktayı açıklıkla belirtmemiz gerekiyor: Adlarını okuyacağınız kuruluşlar, AB’den paraları yasal yollardan almışlardır. Yani, yasa dışı bir eylem, asla söz konusu değildir!

Peki, AB’den karşılıksız paralar almak, yasa dışı değilse nedir?

Bunun yanıtını, siz listeyi okuyup bitirdikten sonra vermeye çalışalım.

Aşağıdaki listeyi okurken, hiç kuşkusuz, çok şey dikkatinizi çekecek, çok şeye hayret edeceksiniz. Özellikle, alınan paralar karşılığı yapılmış olduğu söylenen projelerin adlarını okudukça şaşıp şaşıp kalacaksınız! Ben de aynı şaşkınlığı yaşadığım için, bazı projelerin İngilizce adlarını Türkçe adlarının yanına yazmak zorunda kaldım! Hatırlatmak isterim, tüm projeler hem Türkçe hem de İngilizce yazılıp Brüksel’e onay için gönderilmiştir. Dolayısıyla, projelerin hem Türkçe hem de İngilizce adları vardır.

Aşağıdaki listeyi uzun bir süre elinizden düşüremeyeceğinizi sanıyorum.

İşte, liste başlıyor:

 

 

SENDİKALAR

 

Al Sana 550.128 Avro, İşçilerine  İnsan Haklarına Saygıyı Öğret!

 

 

 

 • DİSK, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu                                   - Genel Başkan: Süleyman Çelebi                                                                 - Projenin Adı: DİSK Üyelerine İnsan Haklarına Saygıyı Öğretme.                                                                                                - Tarih: 30.05.2002                                                                                        - AB’den Aldığı Para: 550.128 Avro
 • DİSK-Dev. Maden-Sen: Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası                                                                                                       -Genel Başkan: Çetin Uygur                                                                                              - Projenin Adı: Tavşanlı İlçesinde İşsiz Kalan Maden İşçilerine İş Bulma.                                                                                                            - Tarih: 22.12.2004                                                                                        - AB’den Aldığı Para: 141.950,11 Avro
 • DİSK-Dev. Maden-Sen: Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası                                                                                                    - Projenin Adı: Özel Sektör Madencilik Alanlarında Ekonomik ve Sosyal Hakların Tanımı, Kalkındırılması ve Uygulanması.                                                     - Tarih: 06.09.2004                                                                                                    - AB’den Aldığı Para: 83.189 Avro
 • TEK-GIDA İŞ Sendikası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şubesi                    - Genel Başkan: Mustafa Türel                                                                                 - Bölge Temsilcisi: Mecit Amaç                                                                                                      - Projenin Adı: Özelleştirme Sürecinde Olan İş Yerlerindeki İşçilerin Yeniden Eğitimi.                                                                                            - Tarih: 30.12.2004                                                                                        - AB’den Aldığı Para: 161.062,14 Avro
 • HAK-İŞ İşçi Sendikaları Konfederasyonu                                                                - Genel Başkan: Salim Uslu                                                                                   - Projenin Adı: Mesleki Eğitimi Geliştirme ve Sosyal Ortaklık.                   - Tarih: 20.04.2005                                                                                        - AB’den Aldığı Para: 169.963 Avro
 • Türkiye Barolar Birliği                                                                                              - Başkan: Avukat Özdemir Özok                                                                                        - Projenin Adı: Hukuk Mesleğine Enformasyon.                                              - Tarih: 28.10.2004                                                                                                   - AB’den Aldığı Para: 36.384 Avro                    
 • TESK, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu                                                           - Genel Başkan: Derviş Günday                                                                           - Projenin Adı: Deneyimlerin Paylaşılması, Fırsatların Yaratılması ve İşbirliği Konularında AB Uygulamalarının Değerlendirilmesi.                                                                             - Tarih: 20.05.2005                                                                                         - AB’den Aldığı Para: 142.189 Avro

 

1.500 Türk Kadını Girişimcilik Becerisi Öğrensin Diye, AB’den 1.040.000 Avro Hibe geldi!

 

 • TESK, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu                                      - Projenin Adı: Türkiye’de 5 Eğitim Merkezi Açarak Bu Merkezlerde 1500 Kadına Girşimcilik Becerisini Öğretmek ve Pazarlama, Yönetim, Finans Konularında Eğitmek.                                                                                       - Tarih: 1995-1999 süreci                                                                                               - AB’den Aldığı Para: 1.040.000 Avro
 • HİZMET-İŞ Sendikası                                                                                           - Genel Başkan: Mahmut Arslan                                                                              - Projenin Adı: İnşaat İşçileri ve Teknisyenlerinin Mesleki Eğitimi.                                                                                                          -Tarih: 22.12.2004                                                                                        - AB’den Aldığı Para: 167.002,50 Avro
 • MESS, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası                                                          - Yönetim Kurulu Başkanı: Tuğrul Kudatgobilik                                               - Projenin Adı: Otomotiv Endüstrisi İçin Elektronik Kontrol Teknisyeni Eğitimi.                                                                                                         -Tarih: 21.04.2005                                                                                        - AB’den Aldığı Para: 184.896 Avro
 • MESS, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası                                           - Projenin Adı: İstihdamda Yeni Ufuklar.                                                    -Tarih: 24.12.2004                                                                                                 - AB’den Aldığı Para: 142.158 Avro
 • MESS, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası                                                      - Projenin Adı: AB Sürecinde Diyalog ve Mesleki Eğitim ve Öğrenimde İşbirliği.                                                                                                                               - Tarih: 01.07.2005                                                                                                     - AB’den Aldığı Para: 148.078,58 Avro
 • İNTES, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası                                                        - Yönetim Kurulu Başkanı: M. Şükrü Koçoğlu                                                             - Yönetim Kurulu: Atilla Önen (Başkan Yrd.), Necati Ünal (Başkan Yrd.), Celal Koloğlu, Erhan Peker, İsmail Çelik, Mehmet Güneş, Gürhan Özdemir, Oktay Varlıer                                                                                          - Projenin Adı: İnşaat Sektöründe Güvenlik ve Sıfır Mesleki Kaza Eğitimi                                                                                                 - Tarih: 20.12.2004                                                                                                  - AB’den Aldığı Para: 137.132,86 Avro

 

Genç Türk İşsizler Yeni Ufuklara Kavuşsun Diye, AB   187.580 Avro Bağışladı!

 

 • İNTES, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası                                           - Projenin Adı: Genç İşsizlere Yeni Ufuklar                                                           - Tarih: 20.12.2004                                                                                        - AB’den Aldığı Para: 187.580,54 Avro
 • İNTES, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası                                               - Projenin Adı: İnşaat Sektöründe Mesleki Standartlar ve Uygulamalı Eğitim                                                                                                                    - Tarih: 04.07.2005                                                                                       - AB’den Aldığı Para: 143.835,78
 • İNTES, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası                                                  - Projenin Adı: Mesleki Yeteneklere Bağlı Ölçümler ve Değerlendirmeler.                                                                                    - Tarih: 04.07.2005                                                                                              - AB’den Aldığı Para: 144.268,33 Avro
 • TEKİS, Türk Özel Eğitim Kurumları İşverenler Sendikası                                 - Yönetim Kurulu Başkanı: Tuğrul Kutadgobilik                                                  - Projenin Adı: Nitelikli Otel Elemanı Eğitimi.                                                         - Tarih: 24.12.2004                                                                                       - AB’den Aldığı Para: 121.338 Avro
 • TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu                                            - Yönetim Kurulu Başkanı: Tuğrul Kutadgobilik                                                 - Projenin Adı: Eğitim ve İstihdamda Verimliliği Artırma.                                   - Tarih: 19.04.2005                                                                                              - AB’den Aldığı Para: 152.414 Avro
 • Demiryol-İş, Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası                                             - Genel Başkan: Ergün Atalay                                                                                   - Yönetim Kurulu: Hüseyin Demir, Recep Fil, M.Edip Gülnar, Taki Ulusoy, Yusuf Seçinalp, Yunus Büke                                                                                                - Projenin Adı: Kaynak Teknisyenlerine Mesleki Eğitim.                                             - Tarih: 17.12.2004                                                                                                  - AB’den Aldığı Para: 107.886,56 Avro

 

ODALAR

 

 • Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası                                                                        - Başkan: Kutbettin Arzu                                                                                              - Projenin Adı: Küçük ve Ortaboy İşletmeler İçin E-Ticaret Eğitimi                                                                                                        - Tarih: 20.04.2005                                                                                              - AB’den Aldığı Para: 172.242 Avro

 

Diyarbakır’ın Geleneksel El sanatlarının Tanıtımı Bile AB’ye Dert Oldu, 369.000 Avro Yolladı!

 

 • Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası                                                          - Projenin Adı: Diyarbakır’da Geleneksel El Sanatlarının Tanıtımı.                                                                                                       - Tarih: 28.07.2005                                                                                       - AB’den Aldığı Para: 369.000 Avro
 • Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası                                                                     - Projenin Adı: Pazarı İzleme ve Mesleki Nitelik Kazanma.                                   - Tarih: 28.02.2005                                                                                                 - AB’den Aldığı Para: 120.075,08 Avro
 • Diyarbakır Barosu                                              &n

  Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !