Kültürel yozlaşma ve kültür emperyalizmi

KÜLTÜR EMPERYALİZMİ

 

Türkiye gibi geri kalmış ülkeler için en büyük tehlike!


Bugün dünyada fiili savaşlar kadar kültürel savaşların yapıldığına da tanık olmaktayız.Özellikle kültür emperyalizmi yoluyla emperyalist ülkeler kendi isteklerini kolay kabul ettirecekleri bir sosyal ve siyasal yapıyı oluşturmak istemektedirler.Böylece o ülkenin kaynakları kolayca kontrol edilmek ve sömürülmek istenmektedir.


Bilindiği üzere fiili bir savaşın maliyeti çok yüksektir.Ayrıca fiili bir savaş,saldırıya uğrayan toplumların çoğu zaman işgal kuvvetlerine karşı büyük direnç göstermelerine ve dolayısıyla saldırıya uğrayan toplumlarda savunma hırsı ve bağımsızlık bilincinin dahada artmasına yol açmaktadır.Öyle ki fiili işgale uğrayan toplumlarda bütünleşme ve dayanışma duyguları kabarır.İşte bundan dolayı ki emperyalistler maliyeti yüksek bir fiili savaş yerine elde etmek istedikleri ülkenin toplumunu,maliyeti daha düşük olan kültürel savaş yoluyla sömürgeleştirmek ister. Aslında kültür emperyalizmi bir toplumun beyinlerinin ve kalplerinin ele geçirilmesi ve yönlendirilmesi olayıdır.Böylece o toplum kendiliğinden içten içe çökertilerek teslim alınır.


TÜRKİYE de KÜLTÜR EMPERYALİZMİ


Türkiye'de bugün kültür emperyalizminin savaş alanı içerisinde bulunmaktadır. Topraklarımız üzerinde gizli emelleri olanlar,emellerine ulaşmak için PKK(Kongra-Gel) gibi terör örgütlerini maşa olarak kullanmanın yanı sıra kültürel yoldan da büyük çabalar içerisine girmiş bulunmaktadırlar.


Kültür emperyalistleri,alıştırma ve telkin süreciyle o toplumun kültürel hayatını yıpratmaya çalışır.


Alıştırma sürecinde üstü kapalı olarak ve dolaylı yollardan milli ve kültürel değerler yıpratılır.Dil,kültür ve tarih üzerinde bir takım saptırmalar yaptırılmaya çalışılır.


GÜNCEL OLARAK ÖRNEK VERECEK OLURSAK...


Dildeki saptırma çabaları...

-AB yolunda Bölgesel dillerde yayının serbest bırakılması.

 

Kültürdeki saptırma çabaları...

-AB nin Türkiye ye Bizans ın torunları diye dengesizce saldırır bir ithamda bulunması.

-Türk gençliğini tarihte eşi benzeri görülmeyen Osmanlı İmparatorluğundan soğutma çabası kapsamında yabancı yazarlar tarafından yazılan saçma ve uydurma romanlar...


Telkin sürecinde ise arcısız ve açıktan milli kültür yıpratılır ve tahrip edilerek ortadan kaldırılmaya çalışılır.Şunu açıkça belirtelim ki kültürde sömürgeleşme gerçekleşmeden,ekonomik sömürgeleşme gerçekleşmez.


KÜLTÜR EMPERYALİSTLERİ AMAÇLARINA ULAŞMAK İÇİN SÖMÜRMEK İSTEDİĞİ TOPLUMLARDA...


- Fikir ve inanç farklılıklarını körükleyerek,onlarda ayrılıklara yol açarlar;bir biçimde toplumda birlik ve düzen fikrinin ortadan kalkmasına çalışırlar.

- Toplumun geri kalmışlık nedenleri abartılır.Bu geri kalmışlığın nedenleri o toplumun sahip olduğu değerlerden kaynaklandığı yolunda fikirler üretilir.


- O toplumun sahip olduğu kültür ve medeniyet,kötülüklerin kaynağı kan ve şiddet olarak lansedilir.Sunulan değerler ise kurtarıcı reçeteler olarak gösterilir.

- Herşeyi hoş görme bağlamında bir politika izlettirilir.Hatta toplumu genel menfaatlerini ilgilendiren konularda bile hoşgörüyle yaklaşma gereğinden bahsederler.(AB yolunda verilen tavizler ve halkın sessizliği...Basit bir örnek 30bin kişinin katili APO nun idam kaldırılarak kurtarılması. Ve halktaki umursamazlık,sessizlik)


- Halka bencillik aşılanır. Halk sadece cebini düşünür hale getirilir.


- Ülkenin temeli olan gençler aşırı eğlence,uyuşturucu madde ve diğer boş işlere yönlendirilir.Milli değerleri umursamaz hale getirilir.Gençlere yabancı hayranlığı aşılanır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !